1. Materyalde yer alan nesnelerin bir araya geldiğinde bütünle oluşturacağı uyumdur (Şimşek,2007).
Reklamlar