1. Liderlik, organizasyonu sağlama, diğer şapkalara ait düşünceleri analiz etme ve karara varma boyutunda düşüncelerin gelişiminin önemli görüldüğü düşünme becerisidir. Altı şapkalı düşünme becerisine ait bir düşünme biçimidir (Sevindik,2010). ‘Ne oldu? (geçmiş)/Ne oluyor? (şimdi) /Sonra neler olmalı? (gelecek) boyutlarında sorgulamanın yapıldığı düşünme boyutudur (Sevindik, 2010).
Benzer bir yazımız:  Proje tabanlı öğrenme nedir?