Metafor nedir?

  1. Soyut kavramlar ile bilinen somut şeyler arasında ilişki kurmaktır. Başka bir deyişle bir unsurun bilinen terimlerle tanımlanmasıdır (Oğuz, 2005). Fotosentez tabiatın kek pişirme şeklidir’ açıklaması bir metafordur. Bu ifadeyi metafor kılan, süreç sonunda ortaya çıkan ürünün keke benzetilmiş olmasıdır. Eğer “Fotosentez tabiatın soluk alıp verme şeklidir” ifadesi kullanılsa idi, bu ifade analoji olarak tanımlanırdı. Ürünün abartılı ya da ilişkisiz bir şekilde keke benzetilmiş olması ifadeyi metaforik kılmıştır (Oğuz, 2005).
Benzer bir yazımız:  Forum nedir?
Bir cevap yazın 0