• Mikro öğretim günümüzde öğretmen adaylarını yetiştirilmesinin dışında farklı meslek alanlarına ait öğretim süreçlerinde de kullanılan bir teknik haline gelmiştir (Sönmez, 2008).
  • Öğret yeniden öğret” mantığından hareketle öğretmen adaylarına yaptıkları hatala­rı teknolojinin desteğiyle görüp, bu hata ve eksiği gidermelerine fırsat veren bir tekniktir (Sönmez, 2008).

Mikro öğretimin aşamaları nelerdir?

1. Öncelikle belirlenen konuda bir mikro ders hazırlanır.
2. Hazırlanan mikro dersin öğretimi yapılır.
3. Öğretme işleminin başarısına ilişkin teyp, video kayıtlarından veya sözlü ve yazılı olarak dönüt alınır. Bu dönütler öğretmenlik uygulaması ile ilgilidir.
4. Alınan dönüte göre mikro ders yeniden düzenlenir.
5. Mikro ders alınan geribildirimler dikkate alınarak yeniden sunulur.
6. Yapılan iyileştirmeler ışığında yeniden kayıtlar incelenerek dönütler alınır.

Kaynak: Prof. Dr İnayet Aydın Mikro öğretim tekniği, Erişim tarihi: 20 Nisan 2020

Benzer bir yazımız:  Somut raslantısallık nedir?