Screenshot 1

Mod (tepe değer) nedir? Nasıl bulunur?

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
Loading...

Mod değeri merkezi eğilim ölçüleri arasında yer alan ve test hakkında en az bilgi veren eğilim ölçüsüdür. Bir puan dağılımında veya veri kümesinde en fazla tekrarlanan değere mod denir. Tepe değer olarak da adlandırılan mod eğitim alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Medyan ve aritmetik ortalamayla karşılaştırıldığında grubun başarısı hakkında bilgi verir. Mod değeri bir veri kümesinde bulunamayacağı gibi tek değer veya birden fazla değerde olabilir.

Modun nasıl hesaplandığını aşağıdaki örneklerden inceleyelim.

Bir sınıfın aldığı puanlar 2,3,3,5,5,5,7,7,8 şeklinde ise mod kaçtır?
Frekansı en yüksek olan en fazla tekrar edendir. Mod’u 5 olarak bulunur.

Bir sınıfın aldığı puanlar 20, 30 , 40 , 50, 55 şeklinde ise mod kaçtır?
Tekrar eden puan olmadığı için mod hesaplanamaz.

Bir sınıfın aldığı puanlar 20, 30, 30, 40, 45,  50, 50, 55 şeklinde ise mod kaçtır?
Tekrar eden puanlar arasına başka puan girdiği için  çift modludur diyeceğiz. Mod 1: 30, Mod 2:50

Bir sınıfın aldığı puanlar 20, 30, 30,  50, 50, 55 şeklinde ise mod kaçtır?
Tekrar eden puanlar arasına başka puan girmediği için iki değer toplanıp ikiye bölünür ve mod hesaplanır. Mod: 40’dır.

Not: Puan aralıkları verildiğinde ise puan aralığı değeri toplanıp ikiye bölünerek mod hesaplanır.

Mod değerinin medyan ve aritmetik ortalama ile ilişkisi incelendiğinde;

Aritmetik ortalama < Medyan < Mod : Merkezi yığılma ölçülerinin değerleri bu şekilde ise sınıf başarılıdır ya da sorular kolay gelmiştir yorumunu yaparız. Sağa yığılmalı bir dağılım görülür.

Aritmetik ortalama = Medyan = Mod : Merkezi yığılma ölçülerinin değerleri bu şekilde ise sorular orta güçlükte gelmiştir diyebiliriz. Normal dağılım eğrisine benzemektedir.

Aritmetik ortalama > Medyan > Mod : Merkezi yığılma ölçülerinin değerleri bu şekilde ise sınıf başarısızdır ya da sorular zor gelmiştir yorumunu yaparız. Sola yığılmalı bir dağılım görülür.

https://egitimsozlugu.com/aritmetik-ortalama-nedir/

Mod (tepe değer) nedir? Nasıl bulunur? BENZER İÇERİKLER
Mod (tepe değer) nedir? Nasıl bulunur? YAPILAN YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.