Modüler öğretim nedir?

  1.  “Bireyin kendi kendisine öğrenmesini sağlayacak biçimde etkinliklerin düzenlen­diği, bütünlüğü olan ve birbirini tamamlayan bağımsız öğrenme birimlerinden oluşan bir öğre­tim yaklaşımıdır.” (Sönmez,2008,s. 138) Öğretim sürecinde, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi için­de bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak olan bağımsız öğrenme birimleri şeklin­de yapılandırılmasıdır (Sönmez, 2008).

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0
Exit mobile version