1. Belli konularda duygu ve düşüncelerini gözden geçirmelerini sağlamak için öğrencilerin sırayla düşüncelerini belirlemeleri, belli bir fikri olmayanın geçiniz diyerek zaman kaybını önleme düşüncesiyle sürdürülen bir tartışma tekniğidir (Açıkgöz. 2009).