Öğrenci timleri – başarı grupları tekniği nedir?

  1.  Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmaları, değerlen­dirmeye gidilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre bireysel ve grup değerlendirmesinin yapılma­sı ve gruplar arası yarışmanın özendirildiği öğretim tekniğidir (Açıkgöz, 2009).
  2.  Öğrenciler birlikte çalışır birlikte öğrenirler. Ayrı ayrı sınavlara girerler.  Alınan notların aritmetik ortalaması  grup notu olarak değerlendirilir.
  3. Kubaşık öğrenme tekniğidir.
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0