1. Bireyin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı öğrenme biçimine denir. Bu süreç öğrencinin ihtiyaçları ve yetenekleri dikkate alınarak planlanır. Öğrenciye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatı sunar.
  2. Aktif öğrenme olarak da tanımlanabilir.

 

Benzer bir yazımız:  Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?