Öğrencinin ele aldığı soruna ilişkin incelemelerde bulunması, konuya ilişkin kav­ramlar tanımlanarak öğrencinin bu bilgiler ışığında soruna yönelik fikirler geliştirmesi ve elde edi­len bilgilerin yeni durumlara uygulanması, bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi aşamalarından olu­şan bir öğretim tekniğidir (Taşpınar, 2007).

Piaget’in zihinsel gelişim kuramı ve yapılandırmacılığa daya­nan öğretim yöntemidir. Bu teknik; inceleme, kavramların tanıtımı ve kavramların uygulanması aşa­ması olmak üzere üç adımdan oluşur (Taşpınar, 2007).

Türkiye’de daha çok 5E öğrenme modeli uygulanmaktadır.

Benzer bir yazımız:  Sibernetik yapılandırmacılık nedir?