1. Belli bir beceriyi ya da kavramı öğretmek, güçlendirmek veya geliştirmek için tasarlanmış etkinlik ya da malzeme topluluğunu içeren bir alandır (Tomlinson, 2007).
  2. Öğrenme merkezlerinde öğrenciler kaynak tarama, grup çalışmaları, rapor etme ve sunu materyalleri hazırlama olanağı bulurlar. Laboratuvar ve kütüphanelerin sınıfa dönüştürüldüğü sınıf mevcutları­nın çok kalabalık olduğu eğitim sistemlerinde öğrenme merkezleri oluşturmak zor bir hayal gibi görünmektededir (Gözütok, 2007).
Benzer bir yazımız:  Diyalog nedir?