1. “Öğrenilecek metinlerin, şiirlerin, ilkelerin ilk harfleriyle kısaltmalar oluşturma tekniğine denir” (, 2013).
  2. İki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelime. (Erişim tarihi: Aralık 2019 Site: https://tr.wikipedia.org/wiki/)

Editör Örnekleri:

BOS: Beyin Omurilik Sıvısı
UV: Ultraviole
BT: Bilgisayarlı Tomografi
VKİ: Vücut Kitle İndeksi
EKG: ElektroKardioGrafi
MR: ManyetikRezonansGörüntüleme
KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
DM: Diabetes Mellitus (şeker hastalığı)
US: Ultrasonografi


Eğitim sözlüğü