1)Ara değişkenler, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olan bilişsel süreçlerdir (, 2013). Bireyin; algıları, inançları, düşünceleri ara değişkenleri oluşturur.