1) Öğrenilecek ve hatırlanacak sözcüğün söylenişine uygun somut başka sözcüklerle eşleştirilerek bir ilişkinin kurulmasıdır (, 2013). Örneğin Türkiye’nin üç büyük dağını (Ağrı 5137, Cilo 4170, SOphan 4049) öğretmek için şu çalışma yapılır: Öncelikle bir-kir, iki-içi, üç- uç gibi askı sözcükler oluşturulur. Sonra şöyle ilişkilendirilir: Ağrı DağTında yaşayanlar kirli (bir) çamaşırları yıkıyor. Cilo Dağt’nm içi (iki) dumanlıdır. Süphan Dağı, Türkiye’nin uç (üç) noktalarından biridir.