1. “Algıda derinliği açıklayan ipuçlarındandır.Aralarındaki birkaç inç’lik mesafe ne­deniyle gözlerimiz nesnelere hafifçe farklı açılardan bakarlar.Açılardaki bu farklılık ağ tabakalarda uymazlık şeklinde adlandırılan ve söz konusu yapıdaki imgelerde küçük bir farklılığı içeren olaya neden olur. Bu küçük fark derinlik için önemli bir ipucudur” (Morgan, 1995:272). Gözler sırasıyla kapatı­lıp bir nesneye bakıldığında görülen nesne yanındaki nesnelerle kıyaslandığında bir farklılık görülür.