1. Pekiştimenin büyüklüğü ile performansın gücü arasında pozitif bir ilişki vardır. Yani pekiştireç büyüdükçe performans da artar (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin ders çalışması için küçük bir ödül verilen öğrenci yeterince ders çalışmazken büyük bir ödül verilen öğrenci iyi ders çalışır.