1. Kavram oluşturmak, problem çözmek ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanılır ve zihinsel süreçleri kapsar. Mantık yürütme olarak da adlandırılır (Plotnik, 2009, s.644).