1. ’ın bağ kuramının alt kavramıdır.
  2. Thorndike’a göre sonuçlar davranış üzerinde etkilidir. Doyurucu sonuçlar davranışın ya­pılma sıklığını artırırken rahatsız edici sonuçlar azaltır. Thorndike’ın 1930’dan sonra ile ilgili görüşleri değişmiştir. Buna göre ödül, davranışın yapılma sıklığını artırır. Fakat cezanın davranış üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur (Öğrenme psikolojisi, 2013).