1. ’in ortaya attığı edimsel koşullanma ile ilişkili kavramdır.
  2. Olumsuz tat koşullanması olarak da adlandırılır.
  3. Tat kaçınması öğrenimi belli bir duyusal ipucunu koku, tat, ses ya da görüntüyü olumsuz bir durumla bağdaştırmak ve ileride o duyusal ipucundan sakınmak durumunu tanımlar (Plotnik, 2009).
    Not: Bitişiklik ilkesi, üst düzey koşullanma ve uyarıcı genellemesi yoktur.

Editör örneği: Tüketilen bir gıda maddesi aradan 3-4 saat geçmesine rağmen (bitişikliğe aykırı) organizmada fizyolojik bir anormallik oluşturuyorsa bu durum besin maddesiyle ilişkilendirilir. Organizma bu gıdadan uzak durmaya başlar. Ali’nin midesinin bulanması öğlen yediği tavuğa bağlanıyor ve Ali balıktan uzak duruyorsa Garcia etkisidir.

Reklamlar

Reklamlar
Etiketler: