1. Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Başınızı ettirdiğinizde, görsel alanı­nıza giren nesneler de size birbirlerine göre ediyormuş gibi görülür. Size en yakın nes­neleri başınızın yönüne ters doğrultuda, uzaktaki nesneleri ise başınızla aynı doğrultuda ediyormuş gibi görürsünüz. Bu duruma da denir. Ayrıca uzak nesneler­de görünen hareket miktarı, yakın nesnelerdekine oranla daha azdır (Morgan, 1995,s.272).
  2. Hareket, bir referans noktasına göre bir cismin konumundaki değişimdir.