1. Bireyin öğrenme ortamına getirdiği her şeydir. Bireyin öğrenme ile ilgili zeka, yaş, güdülenme, fizyolojik, psikolojik ve bedensel sağlık durumu, dikkat, olgunluk, gelişim, genel uyarılmışlık ve kaygı düzeyi gibi nitelikleridir (Senemoğlu, 2007).
  2. Hazır bulunuşluk sinir sisteminin öğrenmeye hazır olmasıdır. (Binbaşıoğlu, 1995)
  3. Hazır bulunuşluk bilişsel hazır bulunuşluk, sosyal hazır bulunuşluk ve eğitsel hazır bulunuşluk olmak üzere üçe ayrılır (Ünal, 2005).
    Editör Örneği: Fen Bilimleri dersinden basit makineler konusunu anlayabilmek için çarpma işlemini düzgün yapıyor olmak gerekir. Çarpma işlemi öğrencinin bilgi olarak hazırbulunuşluğunu ifade eder. Anaokuluna giden bir öğrencinin birinci sınıfta zorlanmaması da hazırbulunuşluğu ifade eder.
1 Yorum
%d blogcu bunu beğendi: