1. Öğrenme malzemesinde verilen maddelerin birbiriyle ilişkili ve mut­laka bir basamaklar dizisi meydan getirmesi zorunlu olan dizidir. öğ­renmeyi kolaylaştırır. Objektif olduğu için kişiden kişiye değişmeyen bilgiler verir(Morgan, 1995).
  2. Kavramları kapsamlarına göre basamaklar şeklinde örgütlemektir. Bu örgütleme bireye göre değil, konunun yapısına göredir.