1.  Sönme gerçekleştirilebilir.

  sönme, , , ,karşı koşullanma
 2.  Sistematik duyarsızlaştırma
  Korku veren unsurlar organizmaya yavaş yavaş sistematik şekilde sunularak korkunun gereksiz olduğu güvencesi verilir. Korku koşullamasının pekiştirme yapmadan adım adım ortadan kaldırılmasıdır.
  Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı birinci sınıf öğrencilerini, okul korkusunun oluşmaması için 1 hafta önceden okula başlatmaları sistematik duyarsızlaştırmayla ilgili bir örnektir. (KPSS’de çıkmış bilgi)
 3. Taşırma (Maruz bırakma, yüzleştirme)
  Korku veren unsurlar maksimum düzeyde organizmaya sunulur. Bireyin korkusuyla yüzleşmesi beklenir.
  Örnek: Yılandan korkan birinin üzerine bir çuval yılan boşaltmak korku tepkisinin geçmesini sağlayabilir.
 4. İtici uyarıcıya koşullanma
  Organizmayı bir uyarıcıdan kurtarmak için ortama rahatsız edici başka bir uyarıcı verilir.
  Örnek: Sigara bağımlılarının yemeklerine mide bulantısı ilacı atmak itici uyarıcıya örnektir.
 5. Karşıt koşullanma
  Ortamdaki tepki koşulsuz uyarıcıya paraleldir. Koşulsuz uyarıcı yerine ortama zıt karakterli bir uyarıcı verilirse tepkide değişecektir. Duygu- tutum değişikliği görülür.
  Örnek: Okulu sevmeyen bir öğrenciye, okula gittiğinde iyi davranılırsa bu tutumu değişecek ve okulu sevmeye başlayacaktır.