Öğrenme malzemesi

(çağrışımsal anlam, algısal ayırtedilebilirlik, kavramsal gruplama, telaffuz edilebilirlik