öğrenme Malzemesi

Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir?