Bu yazımızda öğrenme psikolojisi dersinin bilgiyi işleme kuramında yer alan ve çeşitlerini incelemeye çalışacağız. Kuram temsilcileri Gagne ve Miller’dir
Uzun süreli bellekte bilgi değiştirilmeden saklanır. Belleğin kapasitesi sınırsızdır. Uzun süreli bellekte bilgiyi tutmak için aşağıdaki stratejilere ihtiyaç vardır;

 • Kodlama yapma
 • Tekrar yapma
 • Geri getirme
Uzun süreli bellek

Anısal bellek nedir?

 1. Episodik bellek olarakta adlandırılır.
 2. Kişisel yaşantıları saklayan ve tutan bilgi deposudur. Buna otobiyografik ha­fıza da denilebilir. Yaşamımızdaki önemli olayların nerede ve ne zaman olduğu bilgisini içerir (Özbay, 2004,s.183; Kaya, 2009,s.368).
 3. Bireyin çocukluğunda, aile üyelerinden birisiyle arasında geçen konuş­mayı, bir önceki akşam yemeği ve yemekte yaşananları hatırlama bu bellek türüne birer örnektir (Özbay, 2004,5.183).
  Örnek: İlkokul sıralarına oturduğunuz ilk gün, hayatınızda en çok utandığınız an, en sevinçli gününüz gibi kişisel yaşantılarla ilgili olaylar anısal bellektedir. (Yılmaz, 2005).

nedir?

 1. Kurallar, kavramlar, genellemelerin yer aldığı ve sözcüklerin anlamalarını içeren bellek türüdür (Ulusoy, 2008).
  Örnek: Öğrencinin kurtuluş savaşının tarafları, yapıldığı yeri aklında tuttuğu yer anlamsal bellektir.

İşlemsel bellek nedir?

 1. Bir işin yapılması gibi psikomotor süreçleri zihnimizde tuttuğumuz bellek tipidir.
 2. Prosedural bellek olarakta isimlendirilir.
  Örnek: Araba sürme ya da örgü örme davranışlarına ait bilgiler zihnimizde işlemsel bellekte yer alır.