1.  Öğretimin kalitesini artırmak düşüncesiyle öğrenme öğretme sürecinde etkili olabilecek araç-gereç, materyal, ortam ve sistem boyutlarıyla alana özgü gereksinim duyulan yeni kazanımların elde edilmesinin planlanması, organize edilmesi ve uygulanmasıdır (Ed.Duman,2008).
Benzer bir yazımız:  V diyagramı tekniği nedir?