Okulda öğrenme modeli nedir?

 1. Carrol‘a göre her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir. Bunun için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi gerektiğini söyler.  (Öğrencilerin hızlı ya da yavaş öğrenebileceklerini göz önünde bulundurur.)
 2. Temel ilkeleri zaman vurgusu yapılarak oluşturulmuştur.
  Okulda Öğrenme Modelinin Temel İlkeleri
  A. Yetenek: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan zaman olarak ifade edilir.
  B. Öğretimden Yararlanma Yeteneği: Öğrencinin ön öğrenmeleri yani hazırbulunuşluğudur.
  C. Sebat – Sabır: Öğrenme etkinliğine gönüllü olarak harcanan zamandır.
  D. Fırsat : Öğrenme için verilen zamandır.
  E. Öğretimin Niteliği: Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin bireysel beklenti ve gereksinimlerine göre desteklenmesidir.

  Bu yöntemi temel alan iki yöntem vardır;
  ✦ Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi: Keller✦ Tam öğrenme modeli: Bloom


Bir cevap yazın 0