1- Sınıflama Ölçeği:

 • Nesnelerin benzerliklerine göre gruplandırılmasıdır.
 • En ilkel ölçek türüdür.
 • Sadece mod hesaplanabilir.
 • Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur.
 • İfadeler miktar bildirmez.
 • Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur.

Sınıflama Ölçeği Örnekleri: Bay-bayan, esmer-Sarışın, forma numaraları, kapı numaraları, koltuk numaraları, plakalar vs.

2- Sıralama Ölçeği:

 • Nesnelerin büyüklük küçüklük azlık çokluk göstermesine göre üstünlük durumunu belirtme.
 • Medyan ve mod hesaplanabilir.
 • Miktar bildirmez
 • Birimler arasında eşitlik olmayabilir.
 • Sıralama ifadelerinin matematiksel anlamı yoktur.

Sıralama Ölçeği Örnekleri: Kpss tercihleri gibi, boy sıralaması yapmak

3- Eşit Aralıklı Ölçek:

 • Tanımlanmış, izafi sıfır varsa eşit aralıklıdır.
 • Eğitimde en fazla bulunana ölçek türüdür.
 • Oranlama yapılmaz.
 • Mod, medyan, aritmetik ortalama, çeyrek sapma gibi istatiksel işlemler yapılabilir.
 • Miktar bildirir.

Eşit Aralıklı Ölçek Örnekleri: Termometre, rakım, takvim, meridyen, notlar vs.

4-Eşit Oranlı Ölçek

 • Gerçek sıfır varsa eşit oranlıdır.
 • En gelişmiş ölçek türüdür.
 • Oranlama yapılır.
 • Tüm aritmetik ve istatiksel işlemler yapılabilir.

Eşit Oranlı Ölçek Örnekleri: Ağırlık, uzunluk, para, kitap sayısı vs.

Not: Türetilmiş ölçme ise iki ölçmenin birbirine oranlanmasıyla elde edilen ölçeklerdir. Hız=Yol/Zaman

Benzer bir yazımız:  Ölçüt nedir? Türleri nelerdir?