1. Dağılımın orta noktasını gösteren ölçüsüdür.
 2. Dağılımı ikiye böler. (%50’inci terimi gösterir.)
 3. Çeyrek sapma ile birlikte kullanılır.
 4. Sıralama ölçeği yardımıyla elde edilmiştir.

nasıl hesaplanır?

 1. Puanlar küçükten büyüğe yazılır.
 2. Frekans bulunur. tespit edilir.
 3.  (n+1)/2 ve yığılmalı frekans yardımıyla hesaplanır.

Örnek-1: 

Puanları  33, 24, 18, 44, 50 olan grubun medyan değerini hesaplayınız.

Puan Frekans Yığılmalı Frekans
18 1 1
24 1 2
33 1 3
44 1 4
50 1 5

 

 •  Toplam öğrenci sayısı n=5
 • (n+1)/2 = (5+1)/2= 3
 • Yığılmalı frekansı 3 olan puan medyandır.
 • Medyan: 33’dür.
 • : Dağılımın frekansları hep aynı olduğu için mod hesaplanamaz.

 

Örnek-2: 

Puanları  3, 9, 15, 19, 24, 28 olan grubun medyan değerini hesaplayınız.

Puan Frekans Yığılmalı Frekans
3 1 1
9 1 2
15 1 3
19 1 4
24 1 5
28 1 6

 

 •  Toplam öğrenci sayısı n=6
 • (n+1)/2 = (6+1)/2= 3,5
 • Yığılmalı frekansı 3,5 olan bir değer olmadığı için  arada kalan değerlerin aritmetik ortalaması alınır.
 • (15+19)/2=17 bulunur.
 • Medyan: 17’dür.
 • Mod: Dağılımın frekansları hep aynı olduğu için mod hesaplanamaz.

 

Örnek-2: 

Puanları aralıkları aşağıdaki gibi olan grubun medyan değerini hesaplayınız.

Puan Frekans Yığılmalı Frekans
32-34 5 5
29-31 3 8
26-28 6 14
23-25 4 18
20-22 2 20

 

 • Toplam öğrenci sayısı= Yığılmalı frekans son değeri= 20,
 • (n+1)/2 = (20+1)/2= 10,5
 • Yığılmalı frekansı 10,5 olan bir değer 26-28 puan aralığında olur.
 • (26+28)/2=27 bulunur.
 • Medyan: 27’dür.
 • Mod:  Frekansı en yüksek olan 26-28 aralığında ki 27 değeridir.
Reklamlar
Etiketler: