İçindekiler

Ölçme nedir?

 • Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir (Tekin, 2008, s.31).

( – temel) nedir?

 • Bir özelliğin doğrudan gözlemlendiği durumda yapılan ölçme işlemidir.
 • Ölçülen özellik ile ölçme aracı aynıdır.
 • Hata yapma ihtimaliyok denecek kadar azdır.
 • Bu tür ölçme işleminin güvenirliliği ve geçerliliği yüksektir.
 • Eğitimde kullanılmaz
 • Gerçek sıfır vardır.

Örnek: Eşit kollu terazi, uzunluk, para

(homomorf) nedir?

 • Bir özelliğin dolaylı olarak gözlemlendiği durumda yapılan ölçme işlemidir.
 • Ölçülen özellik ile ölçme aracı benzerdir.
 • Hata yapma ihtimali yüksektir.
 • Bu tür ölçme işleminin güvenirliliği ve geçerliliği düşüktür.
 • Eğitimde kullanılır.
 • Tanımlanmış sıfır vardır.

Örnek: İlgi, tutum, termometre, notlar, yaylı kantar, elektrikli terazi