Ölçüt:  Değerlendirme aşamasına dayanak oluşturan sınırdır. 2 türe ayrılır.

Mutlak Ölçüt Bağıl Ölçüt
1. Hedefe dayalıdır. 1. Norma dayalı ölçütlerdir.
2. Kriter önceden net olarak belirlenmiş ve gruptan bağımsızdır. 2. Kriter önceden net olarak belirlenmemiştir ve gruba bağlıdır.
Örnek: Geçme notunun 60 olması, soruların %50’sini yapanın testi geçmesi Örnek: Sınıfta %10 ‘a girenlerin sınıfı geçmesi, KPSS, ALES

 

Reklamlar
Etiketler: