Ölçüt:  Değerlendirme aşamasına dayanak oluşturan sınırdır. 2 türe ayrılır.

Mutlak ÖlçütBağıl Ölçüt
1. Hedefe dayalıdır.1. Norma dayalı ölçütlerdir.
2. Kriter önceden net olarak belirlenmiş ve gruptan bağımsızdır.2. Kriter önceden net olarak belirlenmemiştir ve gruba bağlıdır.
Örnek: Geçme notunun 60 olması, soruların %50’sini yapanın testi geçmesiÖrnek: Sınıfta %10 ‘a girenlerin sınıfı geçmesi, KPSS, ALES