Ölçüt nedir? Türleri nelerdir?

Ölçüt kavramını değerlendirme aşamasına dayanak oluşturan sınır ya da kriter olarak tanımlayabiliriz. Bu kavram 2 kendi içerisinde 2 ye ayrılır.

Mutlak ölçüt nedir?

Mutlak ölçüt, kriterin önceden net olarak belirlendiği, gruptan bağımsız ve hedefe dayalı olan ölçüt türüdür. Bireysel başarıyı ön plana çıkarır.

Mutlak ölçüt örneği:

Geçme notunun 60 olması, soruların %50’sini yapanın testi geçmesi mutlak ölçüte örnek olarak gösterilir.

Bağıl ölçüt nedir?

Bağıl ölçüt, kriterin önceden net olarak belirlenmediği ve kriterin gruba bağlı olarak ortaya konulduğu ölçüt türüdür. Norma dayalı ölçüt olarak da ifade edilir.

Bağıl ölçüt örneği:

Sınıfta %10 ‘a girenlerin sınıfı geçmesi, çan eğrisi, KPSS, ALES gibi sınavlarda bağıl ölçüt kullanılır.

Bir cevap yazın 0