……………………………..Okulu Müdürlüğüne

T.C. Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Görevi :
Sicil No :
Ölen Kişinin Yakınlığı : çocuğumun / annemin / babamın / kardeşimin / eşimin annesinin /
eşimin babasının / eşimin kardeşinin)
İzin Talep Nedeni : Ölüm İzini talebi.

…/…/….. tarihinde yukarıda belirttiğim yakınımın ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.Geregini bilgilerinize arz ederim.

Adres:                                                                                                                     …/……/ 202…
Ad Soyad – İmza

Pdf: ölüm izni dilekçesi

Benzer bir yazımız:  Babalık izin dilekçesi