Ölüm izni dilekçe örneği

Kamu kurumlarında çalışan bireyler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci dereceden yakınları vefat ettiklerinde ölüm izni alabilirler.

Vefat izni kaç gündür?

Ölüm izni süresi yasada belirtildiği gibi 7 gündür.

Kimler ölüm izni alabilir?

Memurlar, birinci dereceden akrabalarının ölmesi vefatı durumunda ölüm izni alabilirler. Bu kapsama anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar birinci dereceden akraba olarak belirtilmiştir.

Ölüm izni nasıl kullanılır?

Vefat izni diğer izinlerle birleştirilemediği gibi bayram veya resmi tatil günlerine denk geldiğinde yer değiştirme veya izni kaydırma yapılamaz. Memurlar 7 günlük izin süresini kullanabilmek için ilgili kuruma dilekçe vermeleri gerekmektedir. Alınan izin ölüm raporunda belirtildiği günden başlamaktadır. Ölüm izni dilekçe örneğini aşağıdaki bölümden indirebilirsiniz.

Örnek metin

…/…/….. yakınımın ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Vefat izni mazeret izinleri arasında yer alan bir izin şeklidir. Evlilik izin dilekçesi örneği ile okumanıza devam edebilirsiniz.

Bir cevap yazın 0