1. Her bireyin grup üyelerinin başarısının kendisine, kendi başarısının grup üyele­rine yarayacağını, grubun başarısı için her türlü desteğin verilmesi gerektiği, bireyin kendi başa­rılı olmazsa grubunun başarılı olamayacağı düşüncesinin önemli görüldüğü, bu açıdan grup üyelerinin başarı için birbirlerine bağımlı olmalarının önemli görülmesidir (Açıkgöz,2009).
Benzer bir yazımız:  Küçük grup tartışması nedir?