Olumlu bağımlılık nedir?

Olumlu bağımlılık, bireyin çalışma grubunda grup üyelerinin başarısının kendisine, kendi başarısının da çalışma grubuna yarayacağının farkında olmasıdır. Çalışmacı, grubun başarısı için her türlü desteği verir. Grup üyeleri; kendi başa­rılı olmazsa, grubunda başarılı olamayacağı düşüncesini içselleştirmiştir.

Olumlu bağlılık kavramı işbirliğine dayalı öğrenmenin temel ilkeleri arasında yer alır.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0