Örgütleyiciler nedir?

Bilgilerin öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel niteliklerine uygun olarak düzen­lenmesi, anlamlı öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamada önemli bir yere sahip olan uygulama biçimidir (Pehlivan, 2006).

Bir cevap yazın 0