Örnek olay nedir?

 1. Gerçek yaşamdan alınan genel bir problem, konu veya kurmaca problemlerle öğrenme sürecini desteklemek ve bilgiyi yapılandırmak için derinlemesine konunun ele alınması, çok bo­yutlu çözümlerin ileri sürülmesine fırsat verilmesi sürecidir (Arslan, 2007).
 2. Sınıf içi bir etkinliktir.
 3.  Örnek olay yönteminin uygulaması
  1. Öğretmen çevreden örnek bir olay seçip senaryolaştırır.
  2. Olayı sınıfa getirir ve öğrencilere açıklar.
  3. Öğrenciler, küçük  heterojen gruplar oluşturarak olayı çözümlerler.

  Not: Örnek olay  birden fazla çözüm yoluna açık konulardan seçilmelidir.

  Not: Olaydaki şahıs ve mekan isimleri senaryoda değiştirilebilir.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0