Otantik değerlendirmeler (Alternatif değerlendirmeler) nedir?

  1. Alternatif değerlendirme olarak ta ifade edilen, öğ­rencinin öğrenme süreci ve gelişiminin değerlendirilmesini önemli görerek geleneksel değerlen­dirmelerin dışında alternatif yeni değerlendirmelerin uygulanmasını içeren değerlendirmelerdir (Horzum, Bektaş, 2012).

Bir cevap yazın 0