Bybee ve arkadaşları tarafından geliştirilerek rapor edilen, öğrencinin sürecin merke­zinde yer aldığı, girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından olu­şan öğretim modelidir (Özbek,2012). Yapılandırmacı yaklaşımın uygulamaya yönelik 5E modelli 5 aşamadan oluşur.

1. Giriş:

Bu aşamada öğrencilere yöneltilen sorular sayesinde öğrencilerin dikkati konuya çekilir. Bu bölümde ironi yapılabilir. Sorular derse teşvik ve ön bilgileri yoklamaya yöneliktir.

2. Keşfetme:

Öğrenciler bireysel ya da grup halinde araştırmalar yaparlar, birincil kaynaktan yeni bilgiler elde ederler. Bu aşama zaman açısından maliyetlidir. Bu aşamada  öğrenci bilimsel süreç becerilerini kullanılır.

Öğrenci bu aşamada deney, gözlem, araştırma veya işbirliği yapabilir.

3.Açıklama:

Öğrenciler elde ettiği bilgileri sınıfta paylaşırlar. Öğretmen bu bölümde öğrencilere rehberlik ederek onları konunun asıl amacına yöneltmeye çalışır.

Öğretmenin bu süreçte en aktif olduğu aşamadır.

4. Derinleştirme:

Öğrenciler bu aşamada daha önceden elde ettiği verileri yeni durumlara uydurmaya çalışır.

5. Değerlendirme:

Öğrenciler bu aşamada yeni bilgiler elde etmişlerdir. Süreci dikkate alan ve öğrenci merkezli bir değerlendirme faaliyeti yürütülür.