1. Öğrencilerin kendi öğrenme özelliklerini ortaya çıkarıp, bu özellikleri dü­zenlemesine, uygulamasına ve denetlemesine yardım eden stratejilerdir (Duman,2008).