1. Konunun gruptaki öğrenci sayısına bölünmesi, aynı konuyu alan öğrencilerin alt uzmanlık gruplarını oluşturmaları, elde edilen bilgilerin ilk gruba dönülerek paylaşıl­ması ve bireylerin birbirlerinden sorumlu oldukları duygusunun kazanılmasına imkan veren bir iş birliği tekniğidir (Açıkgöz. 2009).
    Ayrılıp birleştirme – II tekniğinde sürecin başında grubun bütünü tüm konulardan sorumludur.
    Ayrılıp birleştirme -I tekniğinde konu sürecin başında grup üyesi sayısı kadar bölünür.
    Aynı konuyu alanlar alt grup oluştururlar (Açıkgöz. 2009).
Reklamlar
Etiketler: