Bloom’un tam öğrenme modeli nedir?

Reklamlar

  tarafından ortaya atılan “”, okuldaki öğrenci başarısını %90’ a çıkarmayı hedefleyen bir öğretim sürecidir.(Konunun geçilebilmesi için alt limit öğrenme %70’dir.). Tam öğrenme modeline göre işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanırsa herkes okul müfredatını öğrenebilir.

Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı olarak öğretimi yapılır. Konu sonunda eksiklik tespit edilirse gruba ek öğretim yapılır. Öğrencilerin konuyu öğrenme düzeylerinin en az %70 olması beklenir.

Tam Öğrenme Modeli Değişkenleri

1- Öğrenci niteliği
Bilişsel giriş davranışları: Bilişsel alan düzeyi, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme stilleri 
Duyuşsal giriş özellikleri: Derse karşı ilgi, okula karşı tutum, öğretmene karşı tutum, kendi ile ilgili tutumları.
Not:Değişen duyuşsal özellikler; Öğrenme düzeyi, Öğrenme hızı ,Bilişsel başarı
Tüm öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenilen düzeyde olursa nitelikli bir öğretim ile tam öğrenme gerçekleşebilir.
Reklamlar

Bilişsel giriş davranışaları+duyuşsal giriş davranışları= Öğrenci nitelikleri

2-   (PİDE)
 İpucu, pekiştireç, dönüt- düzeltme verilirken öğrencilerinde  etkin katılım göstermesini gerektirir.

3-  
Sürecin sonunda ortaya çıkan ürünlerdir.

Not: Tam öğrenme modelinde tüm öğrencilerin öğrenebileceği gerekli zaman verilir. Bunun en önemli sınırlılığı hızlı öğrenen öğrencinin diğerlerini beklemek durumunda kalmasıdır.

 • Tam Öğrenme Modelinin Tamamlayıcı Eğitim Etkinlikleri()
  1. Farklı yöntem ve tekrar.
  2. Birebir tekrar.
  3. Küçük grupla tekrar.
  4. Kaynak ve yardımcı kitapla tekrar.
  5. Programlı öğretimle tekrar.
  6. Eğitsel oyunla tekrar.
  7. Okulda veya evde etütle tekrar.

Not: Akran öğrenimi ek öğrenme (tamamlayıcı eğitim hizmeti) olamaz…Çünkü, öğretme sorumluluğu öğrencilerde değil öğretmendedir.

Tam Öğrenme Modelinin Uygulanması

Tam öğrenme modeli 4 aşamada uygulanır. 

 1. Hazırlık Aşaması: Ünite –Konu- Hedef-davranışlar-kazanımlar belirlenir.
 2. Uygulama Aşaması: Kazandırılacak yeni hedef ve davranışların için  öğretim etkinliklerini planlayınız ve uygulayınız
 3. Değerlendirme Aşaması: Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme (formatif değerlendirme) yapınız. Hedef-davranışların tümünü yoklayan sorular sormaya dikkat ediniz. En az %70’lik kısmını öğrenip öğrenmediklerini belirleyiniz.
 4. Tamamlama Aşaması: Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrenciler için()  ilave öğretim etkinlikleri planlayınız.

 

Kaynaklar:

 1. Palavan Özcan
  Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. 
 2. Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Human characteristics and school learning). Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 
 3. Demirel, Özcan (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
 4.  Senemoğlu, Nuray (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Reklamlar
Share

Bir cevap yazın