1. Konusunda uzman küçük bir grubun belli bir yerde belli bir zamanda toplanarak belli bir konu üzerinde derinlemesine bilgi topladıkları, tartıştıkları, probleme çözüm ürettikleri ve ortak kararlar aldıkları bir tekniktir (Aktaran, Ocak, 2008).
Reklamlar
Etiketler: