1.  Çocuğun yaşantıları konusunda bilinçlenmesini sağlama, farkındalık oluşturma ve ço­cukların eğitim amaçlı olarak sürece katılımını sağlama düşüncesiyle gerçekleştirilen drama tü­rüdür (Taşpınar, 2010).

Reklamlar
Etiketler: