1. modelinde konuya ilişkin , ilgi uyandırma, öğrenci önbilgilerini açığa çıkarma, kavram yanılgılarını belirleme etkinliklerinin gerçekleştiği süreçtir (Senemoğlu, 2009).

    5e modeli giriş bölümünde ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir.

    Reklamlar

Reklamlar
Etiketler: