1. Yapılacak işlerin düzeyinin basitten zora doğru olacak şekilde düzenlenmesi, içeriğin basitten karmaşığa doğru yapılandırılması ve uygulama sürecinin de buna uygun sürdürülmesidir
Reklamlar