1. Öğrenilen bilgilerin hatırlatılması ve zihinde kalıcılığını artırma düşüncesiyle öğrenilen bilgilerin yeni durumlarda kullanılmasını sağlama adına araştırma, örnekleme, ev ödevi ve projeler aracılığıyla öğrenilenlerin transferine imkan verilmesidir (Sönmez, 2008).
Reklamlar