admin
1 dakika okuma süresi
  1. Heterojen grupların içinde çalışmalarını, ele alı¬nan sorunun karşılıklı sorgulanmasını ve gerektiğinde farklı yaklaşımların ortaya konmasını sağ¬lamak için öğretmen tarafından ipuçlarının verilmesini böytece eleştirel ve yaratıcı düşünme be¬cerilerinin elde edilmesine imkan verilmesini sağlayan bir tekniğidir (Edielvi,2008). ‘Bu tek¬nik öğrencilerin konuyu daha derin bir biçimde ele almalarına katkı sağlamaktadır’ (Senemoğlu, 1997, s.510).