1. Konuya ilişkin kavramların ve kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu şema halinde gösterildiği bir tekniktir (Novakve Govvin, 1984).